AutoCAD® Map 3D softver omogućava direktan pristup podacima koji su potrebni za planiranje infrastrukture, projektovanje i organizovanje aktivnosti. AutoCAD® Map 3D pomaže inženjerima, planerima, geodetima i GIS stručnjacima da rade na projektima transporta, vode i energije u svrhu boljeg projektovanja, veće produktivnosti i unapređivanja kvaliteta podataka. AutoCAD Map 3D omogućava korisnicima da lakše sakupe katastarske, geodetske, topografske podatke, kao i podatke o okruženju, slikama, LIDAR i imovinske podatke; poboljšava donošenje odluka izvoženjem analiza koridora, mreže i mesta; omogućava razmenu informacija sa državnim agencijama, komunalnim ustanovama i preduzetnicima u CAD i GIS formatima podataka.
  • Geografski koordinatni sistem — Koristite realni koordinatni sistem radi preciznijih podataka georeferencijalnog projekta.
  • Direktan pristup podacima — Direktno pristupite prostornim podacima iz više izvora podataka, uključujući ESRI® SHP fajlove, Oracle®, i ESRI® ArcSDE® upravljačkom bazom podataka.
  • Razmena podataka — Čitajte, pišite i konvertujte podatke u raznim CAF i GIS formatima.
  • CAD uređivanje geoprostornih podataka — Uređujte prostorne podatke sa standardnim AutoCAD komandama.
  • Oblaci tačaka — Uvezite i vizuelizujte velike skupove 3D laserski skeniranih/LIDAR podataka.
  • Analiza alata — Donesite odluke o svojim podacima tako što ćete kreirati tematske mape…
City of Moissy-Cramayel, France

We wanted a solution that would allow us to use the data in AutoCAD Map 3D and would be compatible with ESRI data. MapGuide Enterprise was the ideal solution, since it responded to both criteria, and offered the possibility of sharing information over our Intranet at an affordable price.

Jean-Marie Prévost
Manager of Technical Research, City of Moissy-Cramayel, France