Programski paket za projektovanje objekata Autodesk® Building Design Suite kombinuje alate za modeliranje građevinskih podataka (BIM) i CAD alate koji omogućavaju efikasnije projektovanje, vizualizaciju i simulaciju. Projektujte i gradite bolje građevine uz pomoć sveobuhvatnog softverskog rešenja za projektovanje građevina.

  • Predstavite svoje ideje na jasniji način uz izuzetnu vizualizaciju.
  • Koristite integrisanu simulaciju i analizu radi donošenja odluka o projektovanju i izgradnji koje se zasnivaju na podacima.
  • Stvarajte dosledniju građevinsku dokumentaciju boljeg kvaliteta.
  • Poboljšajte kontrolu ciljeva projekta dragocenim uvidom u životni vek građevine.
Video pregled

Proverite kako je moguće bolje projektovati uz pomoć inteligentnih alata za projektovanje